Chế độ báo cáo trong đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào?

Chế độ báo cáo trong đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào?

Chế độ báo cáo trong đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Chế độ báo cáo trong đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào?

Chế độ báo cáo trong đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào?

Tại Điều 17 Nghị định 101/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/01/2023) có quy định về chế độ báo cáo trong đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh như sau:

“Điều 17. Chế độ báo cáo

1. Chế độ báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất:

a) Hằng năm, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này gửi (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nội dung báo cáo: gồm phần thuyết minh và mẫu biểu, cụ thể như sau:

a) Tình hình chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh;

b) Số lượng hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện trong năm báo cáo;

c) Số lượng, chủng loại quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng doanh nghiệp đã thực hiện trong năm báo cáo;

d) Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

3. Thời hạn gửi báo cáo:

a) Tổ chức, doanh nghiệp gửi báo cáo về Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an trước ngày 20 tháng 12 năm báo cáo;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 12 năm báo cáo.

4. Thời gian chốt số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.

5. Báo cáo thực hiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Việc thực hiện báo cáo trong đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm chế độ báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và gửi (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Điều 16 Nghị định 101/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/01/2023) quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp như sau

“Điều 16. Trách nhiệm của doanh nghiệp

1. Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình thực hiện hoạt động.

2. Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.”

Như vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh như sau:

– Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình thực hiện hoạt động.

– Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chế độ báo cáo trong đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook