Thủ tục đề nghị chủ trương đầu tư năm 2023

Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tục đề nghị chủ trương đầu tư năm 2023

Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này

Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Tuy nhiên, không phải dự án đầu tư nào cũng cần phải đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, chỉ những dự án đầu tư thuộc các trường hợp tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư năm 2020 thì mới cần phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Đơn đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Giấy tờ nhân thân của cá nhân, tổ chức.
 • Đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; tổ chức tài chính; giấy tờ bảo lãnh tài chính và tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất.
 • Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ
 • Hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan.

Thủ tục thực hiện chấp thuận chủ trương dự án đầu tư

Bước 1: Nộp 04 bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 2: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 3: Nếu trường hợp không đủ điều kiện để được chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản

Nội dung chấp thuận chủ trương dự án đầu tư

Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư 2020:

 • Các nội dung thẩm định quy định tại khoản 3 Điều này;
 • Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
 • Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan

Cơ quan tiếp nhận thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; dự án đầu tư được thực hiện đồng thời ở cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập hoặc không thuộc quản lý Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc;

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook