Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài năm 2023

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài năm 2023

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài năm 2023

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài năm 2023

Trung tâm trọng tài là gì?

Trung tâm trọng tài thương mại, được hiểu đơn giản là một tổ chức được thành lập với chức năng giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài.

Theo Điều 23 Luật Trọng tài thương mại 2010, Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài.

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài năm 2023

Số: ……../

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ……

THÔNG BÁO
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:  – Bộ Tư pháp;

– Sở Tư pháp*………

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

………

Tên viết tắt (nếu có): ………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)………

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

………

Tên viết tắt: (nếu có) ………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:……

Giấy phép thành lập số:……

Do Bộ Tư pháp cấp ngày………. tháng………. năm ……

Giấy đăng ký hoạt động số:……

Do Sở Tư pháp………… cấp ngày……..…. tháng…….. năm…. tại …

2. Địa chỉ: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):…..

Điện thoại:……. Fax:………

Email: …….. Website: (nếu có)……

3. Lý do chấm dứt hoạt động:

………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ……

2………

Người đại diện theo pháp luật của

Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của

Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

*Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức trọng tài đăng ký hoạt động

Mẫu 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài là mẫu thông báo nêu rõ nội dung thông báo gồm tên viết tắt hoặc tên giao dịch bằng tiếng anh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, các loại giấy phép thành lập, giấy phép đăng ký hoạt động do Bộ tư pháp và Sở tư pháp cấp, địa chỉ của trụ sở và nêu rõ lý do xin chấp dứt hoạt động trọng tài thương mại.

Mẫu số 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài là mẫu bản thông báo mới nhất được Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam lập ra để thông báo về việc chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài. Trong mẫu thông báo bao gồm các nội dung về tên của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, các loại giấy phép thành lập, giấy phép đăng ký hoạt động do Bộ tư pháp và Sở tư pháp cấp, địa chỉ của trụ sở với lý do xin chấm dứt hoạt động.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook