Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam năm 2022

Các trường hợp quân nhân bị tước quân tịch

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 05 trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài:

– Theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài (theo nguyện vọng, ý chí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài do các lý do như cắt giảm hoạt động, vấn đề tài chính,…)

– Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hoạt động mà không đề nghị gia hạn hoặc không được Bộ Tài chính gia hạn (Thời hạn gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện là 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hoạt động, sau thời hạn gia hạn, nếu không được tiếp tục gia hạn hoạt động thì văn phòng đại diện phải chấm dứt hoạt động)

– Khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài chấm dứt hoạt động (do văn phòng đại diện chỉ là một bộ phận trực thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nên nếu doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài chấm dứt hoạt động thì tất cả các văn phòng đại diện của doanh nghiệp đều phải chấm dứt hoạt động)

– Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài bị thu hồi Giấy phép (doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động do thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp thành lập, và khi bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp không được hoạt động, nếu hoạt động cũng không được coi là hợp pháp, vì vậy doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, văn phòng đại diện cũng phải chấm dứt hoạt động)

– Văn phòng đại diện hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong Giấy phép đặt văn phòng đại diện (nếu văn phòng đại diện thay đổi nội dung hoạt động thì có thể đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện.

Nhưng nếu văn phòng đại diện không sửa đổi, bổ sung Giấy phép mà hoạt động với nội dung không đúng trong Giấy phép đặt văn phòng đại diện thì văn phòng đại diện phải chấm dứt hoạt động.

Tương tự, văn phòng đại diện được đặt ở Việt Nam để thực hiện một số mục đích nhất định phù hợp với hình thức này, nếu văn phòng đại diện có các hoạt động kinh doanh như chi nhánh nước ngoài thì văn phòng đại diện đã hoạt động sai mục đích và phải chấm dứt hoạt động).

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 101 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài bao gồm:

– Các bằng chứng chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ với người lao động và các nghĩa vụ với các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam

– Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

– Bản gốc Giấy phép đặt văn phòng đại diện

– Các giấy phép, quyết định có liên quan trong quá trình hoạt động của văn phòng đại diện

Các thành phần hồ sơ nhằm chứng minh các trường hợp đã nêu trên để văn phòng đại diện được chấm dứt hoạt động. Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện là 01 bộ, và phải đầy đủ các thành phần thì mới được coi là hợp lệ để Bộ Tài chính tiếp nhận.

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Bộ Tài chính

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét và chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Trong 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Bước 3: Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động

Văn phòng đại diện trước khi chấm dứt hoạt động phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ và thủ tục theo quy định của pháp luật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook