Doanh nghiệp cần làm gì khi thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật thay đổi?

Doanh nghiệp cần làm gì khi thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật thay đổi?

Doanh nghiệp cần làm gì khi thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật thay đổi? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp cần làm gì khi thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật thay đổi?

Doanh nghiệp cần làm gì khi thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật thay đổi?

Theo quy định khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020, khi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có sự thay đổi thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cụ thể các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

–  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.

Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay đổi thông tin CCCD thì phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Mức xử phạt khi quá thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Trong thời hạn cho phép mà doanh nghiệp không tiến hành đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể phải chịu các mức phạt tiền được quy định tại Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

(1) Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.

(2) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.

(3) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

(4) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

(5) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như:

– Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại (1), (2), (3) và (4) trong trường hợp chưa đăng ký thay đổi theo quy định;

– Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại (5).

Thủ tục cập nhật thông tin CCCD người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thủ tục cập nhật thông tin CCCD đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thực hiện qua các bước sau đây:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ bao gồm:

– Mẫu thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

– Bản sao có công chứng CCCD đã thay đổi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó.

– Giấy uỷ quyền trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

* Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ở nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

– Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Doanh nghiệp cần làm gì khi thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật thay đổi? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook