Cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 9. Vi phạm quy định về cấm bạo lực trong hoạt động thể thao

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai đối với hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá thì có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Ngoài ra còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 27. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 21 của Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 23 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

…”

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 46/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 129/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao bằng hình thức phạt tiền đến 25.000.000 đồng.

Theo như quy định nêu trên thì cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền tối đa là 25.000.000 đồng. Do đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có quyền xử phạt đối với người này.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Cầu thủ bóng đá có hành vi cố ý gây chấn thương trọng tài khi tham gia thi đấu bóng đá thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook