Category Archives: Tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, ranh giới thửa đất

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, ranh giới thửa đất Hòa...

Các khoản hỗ trợ và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Cách tính tiền hỗ trợ tài sản trên đất ?

Các khoản hỗ trợ và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Cách tính...

Thời hiệu khởi kiện tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng đất viết tay

Thời hiệu khởi kiện tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng đất viết tay Căn cứ...

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai ở cấp xã 2021

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai ở cấp xã ảnh minh họa Bước...

Tặng cho đất đai

Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook