Category Archives: Tuyển Dụng

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với viên chức dân số năm 2023

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với viên chức dân số năm 2023 Mã số...

Các hành vi nghiêm cấm với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng năm 2023

Các hành vi nghiêm cấm với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng...

Hình thức, nội dung và thời gian thi viên chức năm 2023

Hình thức, nội dung và thời gian thi viên chức năm 2023 Viên chức là...

Chỉ đạo của Thủ tướng về việc cải cách tiền lương năm 2023

Chỉ đạo của Thủ tướng về việc cải cách tiền lương năm 2023 Chỉ đạo...

Một số lưu ý về bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã từ ngày 01/7/2023

Một số lưu ý về bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã từ...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook