Category Archives: Tuyển Dụng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2023

Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 Mức lương tối thiểu vùng được quy định...

Căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2023

Căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm...

Nguyên tắc tinh giản biên chế năm 2023

Nguyên tắc tinh giản biên chế năm 2023 Nguyên tắc tinh giản biên chế là...

Hồ sơ ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp năm 2023

Hồ sơ ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp năm...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook