Category Archives: Tuyển Dụng

Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 Công chức cấp xã là...

Lương công chức tư pháp hộ tịch năm 2022

Lương công chức tư pháp hộ tịch năm 2022 Công chức tư pháp hộ tịch...

Lương công chức hành chính năm 2022

Lương công chức hành chính năm 2022 Công chức hành chính là chức vụ chiếm...

Tinh giản biên chế năm 2022

Tinh giản biên chế năm 2022 Tinh giản biên chế? Chính sách tinh giản biên...

Thông tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Hiện tại công ty chưa có nhu cầu tuyển dụng. Vui...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook