Category Archives: Tuyển Dụng

Phương thức tuyển dụng công chức năm 2023

Phương thức tuyển dụng công chức năm 2023 Căn cứ tuyển dụng công chức? Phương...

Mức hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn năm 2023

Mức hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn năm 2023 Mức...

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm...

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động năm 2023

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động năm 2023 Xây dựng...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook