Category Archives: Hôn Nhân

Tài sản chung nào khi định đoạt phải có thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng?

Tài sản chung nào khi định đoạt phải có thỏa thuận bằng văn bản của...

Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng 2023

Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng 2023 Tài sản chung của vợ...

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài năm 2023

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài năm 2023  Điều kiện...

Quy định về xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình năm 2023

Quy định về xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia...

Chồng đang chấp hành án phạt tù vợ có quyền yêu cầu ly hôn hay không?

Chồng đang chấp hành án phạt tù vợ có quyền yêu cầu ly hôn hay...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook