Category Archives: Giải đáp pháp luật

Những việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp

Những việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp là...

Những việc công chứng viên không được làm với người yêu cầu công chứng năm 2023

Nguyên tắc hành nghề công chứng được quy định như thế nào? Theo Điều 2...

Công chứng viên có quyền từ chối công chứng hợp đồng không?

Công chứng viên có quyền từ chối công chứng hợp đồng không? Hãy cùng Luật...

Công chứng viên đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm hay không?

Công chứng viên đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi có tham gia bồi dưỡng...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook