Category Archives: Giải đáp pháp luật

Công ty bảo vệ có được tuyển dụng người nước ngoài làm bảo vệ không?

Công ty bảo vệ có được tuyển dụng người nước ngoài làm bảo vệ không?...

Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư năm 2023

Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật...

Người tập sự hành nghề công chứng thay đổi nơi cư trú sang tỉnh khác có được thay đổi nơi tập sự không?

Người tập sự hành nghề công chứng thay đổi nơi cư trú sang tỉnh khác...

Không hành nghề công chứng liên tục trong bao lâu thì công chứng viên bị miễn nhiệm?

Không hành nghề công chứng trong bao lâu thì công chứng viên bị miễn nhiệm?...

Hợp đồng ủy quyền có bắt buộc phải công chứng không?

Hợp đồng ủy quyền có phải công chứng không? Căn cứ tại Điều 562 Bộ luật...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook