Category Archives: Thừa kế

Thủ tục lập di chúc thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2023

Thủ tục lập di chúc thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc...

Người bị bệnh tâm thần có được hưởng di sản thừa kế không?

Người bị bệnh tâm thần có được hưởng thừa kế không? Căn cứ vào Điều 613...

Con dâu có được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng không?

Con dâu có được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng không? Hãy...

Là con nuôi của người khác có được hưởng thừa kế từ cha mẹ đẻ nữa không?

Là con nuôi của người khác có được hưởng thừa kế từ cha mẹ đẻ...

Những người nào không được làm chứng cho việc lập di chúc?

Những người nào không được làm chứng cho việc lập di chúc? Căn cứ Điều 632...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook