Category Archives: Sở hữu trí tuệ

Cách thức xử lý hành vi xâm phạm thương hiệu năm 2022

Cách thức xử lý hành vi xâm phạm thương hiệu năm 2022 Hiện nay không...

Thủ tục đăng ký bảo hộ logo theo quy định mới nhất năm 2022

Thủ tục đăng ký bảo hộ logo theo quy định mới nhất năm 2022 Đăng...

Thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới năm 2022

Thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới năm 2022 Trong thời đại...

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Li-xăng nhãn hiệu (Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu...

Logo công ty đăng ký như thế nào năm 2022

Logo công ty đăng ký như thế nào năm 2022 Logo công ty  có thể...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook