Category Archives: Nhà ở

Quy định chung về bảo trì nhà ở năm 2023

Quy định chung về bảo trì nhà ở năm 2023 Bảo trì nhà ở được...

Quy định về quản lý khu vực nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở năm 2023

Quy định về quản lý khu vực nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu...

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại năm 2023

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại năm...

Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì năm 2023

Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần...

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn năm 2023

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn năm...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook