Category Archives: Lao động

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bị cấm làm những công việc gì?

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bị cấm làm những...

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần phải chuẩn bị hồ sơ gì?

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần phải chuẩn bị hồ sơ...

Hợp đồng nhận lao động thực tập đi làm ở nước ngoài phải có những nội dung gì?

Hợp đồng nhận lao động thực tập phải có những nội dung gì? Tại khoản...

Có bắt buộc phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập hay không?

Có bắt buộc phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập hay không?...

Người đang bị nợ xấu có đi xuất khẩu lao động được không?

Nợ xấu là gì? Nợ xấu được hiểu là các khoản nợ khó đòi khi...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook