Category Archives: Đất đai

Tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

Tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 Tiền thuê đất, thuê mặt nước được...

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2023

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2023 Thủ tục...

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 Nguyên tắc đấu...

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh năm 2023

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy...

Không nộp tiền sử dụng đất bao nhiêu năm thì sẽ bị thu hồi đất?

Không nộp tiền sử dụng đất bao nhiêu năm thì sẽ bị thu hồi đất?...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook