Category Archives: Covid-19

14 vi phạm liên quan phòng chống COVID-19 và mức phạt

1. Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng,...

Xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Ngày 30/3/2020, Hội...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook