Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị mất có xin cấp lại được không?

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị mất có xin cấp lại được không?

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có được xin cấp lại Giấy phép thành lập không? Bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn sẽ giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có được xin cấp lại Giấy phép thành lập không?

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị mất có xin cấp lại được không?

Điều 18 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

“Điều 18. Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau:

1. Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.

2. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.”

Như vậy, trường hợp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị mất được xin cấp lại.

Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam gồm những gì?

Khoản 2 Điều 19 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

“Điều 19. Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

1. Trường hợp cấp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, hồ sơ 01 bộ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Nghị định này;

c) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;

d) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

2. Trường hợp cấp lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, hồ sơ 01 bộ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.”

Như vậy, khi có nhu cầu xin cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thương nhân chỉ cần chuẩn bị Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Điều 19 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Việt Nam như sau:

– Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị mất có xin cấp lại được không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook