Làm mất Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo có được cấp lại không?

Làm mất Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo có được cấp lại không?

Làm mất Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo có được cấp lại không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Làm mất Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo có được cấp lại không?

Làm mất Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo có được cấp lại không?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 107/2018/NĐ-CP có quy định rõ:

“Điều 7. Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận

1. Bộ Công Thương xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận trong các trường hợp Giấy chứng nhận bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy.”

Như vậy, trong trường hợp bạn vì bất cẩn mà làm thất lạc, không tìm lại được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã được cấp thì có thể đề nghị và được Bộ Công Thương xem xét, ra quyết định có cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho bạn hay không.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo gồm những thành phần nào?

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 107/2018/NĐ-CP gồm những thành phần sau:

(1) Đơn đề nghị theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này: 01 bản chính

(2) Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp. Trường hợp không còn bản chính do bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy, thương nhân phải có báo cáo giải trình và nêu rõ lý do.

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị để làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo là 01 bộ.

Trình tự cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được quy định như thế nào?

Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 107/2018/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

(1) Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện (địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc nộp hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương, thương nhân có thể nộp bản chụp các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b khoản 2 Điều này và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.

(2) Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đồng ý cấp lại Giấy chứng nhận, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(3) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận được cấp lại theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, thương nhân có phải giữ nguyên trách nhiệm của mình không?

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo khi còn thực hiện kinh doanh trên thực tế luôn phải tuân thủ quy định về trách nhiệm của mình tại Điều 24 Nghị đinh 107/2018/NĐ-CP, cụ thể:

– Báo cáo ngay bằng văn bản với Bộ Công Thương, Sở Công Thương cấp tỉnh nơi thương nhân có kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo đã kê khai để được cấp Giấy chứng nhận khi không đáp ứng được các điều kiện kinh doanh hoặc khi có thay đổi về kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 4 Nghị định này.

– Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo Bộ Công Thương tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo trong kỳ báo cáo.

– Định kỳ vào Thứ 5 hàng tuần báo cáo Bộ Công Thương về lượng thóc, gạo thực tế tồn kho của thương nhân theo từng chủng loại cụ thể để tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành.

– Báo cáo định kỳ theo quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương cấp tỉnh nơi thương nhân có trụ sở chính, có kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo hoặc xây dựng vùng nguyên liệu. Báo cáo định kỳ thực hiện theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

– Tích cực triển khai xây dựng vùng nguyên liệu theo chính sách của Nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình triển khai xây dựng vùng nguyên liệu với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan theo quy định.

– Thương nhân báo cáo không đúng sự thật hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều này không được hưởng các chính sách ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này cho đến khi thương nhân chấm dứt, khắc phục hành vi vi phạm.

– Căn cứ quy định của Nghị định này, Bộ Công Thương quy định cụ thể chế độ báo cáo của thương nhân quy định tại Điều này theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo thuận lợi cho thương nhân thực hiện.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Làm mất Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo có được cấp lại không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook