Cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài năm 2022

Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Cấp Giấy phép Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Cấp Giấy phép Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Căn cứ Điều 110 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài bao gồm các thành phần sau:

– Đơn xin đặt văn phòng đại diện (thể hiện rõ nguyện vọng đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, cũng như các thông tin cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm này)

– Bản giới thiệu về doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức Việt Nam (chứng minh hoạt động hợp tác với cơ quan, tổ chức Việt Nam)

– Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong ba năm gần nhất (chứng minh hoạt động tài chính ổn định)

– Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính (chứng minh điều kiện thành lập và hoạt động không thấp hơn 05 năm)

– Họ, tên, lý lịch của Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam (do cá nhân này là người chịu trách nhiệm về hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam trước doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam)

Các nội dung được ghi bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ này phải được dịch sang tiếng Việt và có công chứng, đi kèm với các văn bản gốc bằng tiếng nước ngoài. Doanh nghiệp thành lập một văn phòng đại diện thì nộp một bộ hồ sơ đề nghị lên Bộ Tài chính.

Cấp Giấy phép Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Thủ tục giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài lên Bộ Tài chính.

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét hồ sơ và chấp thuận, hoặc không chấp thuận việc đặt văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính:

– Cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài chính thức được đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam tại thời điểm được cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

– Từ chối chấp thuận đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam và có văn bản giải thích rõ lý do từ chối: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài không được đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, tuy nhiên có quyền khiếu nại Bộ Tài chính xem xét lại hành vi hành chính của mình.

Bước 3: Công bố nội dung hoạt động

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện, văn phòng đại diện phải đăng báo hàng ngày nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính trong 05 số báo liên tiếp về những nội dung như sau:

– Tên, địa chỉ, trụ sở chính của văn phòng đại diện

– Tên gọi, quốc tịch, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

– Nội dung, thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện

Mục đích của hoạt động công bố nội dung hoạt động này nhằm đảm bảo các chủ thể trên thị trường kinh doanh bảo hiểm, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan biết được các thông tin cơ bản của văn phòng đại diện và doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đặt văn phòng đại diện, tránh trường hợp vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, văn phòng đại diện hoặc chủ thể khác lợi dụng sự thiếu thông tin của doanh nghiệp, văn phòng đại diện để vi phạm pháp luật, lừa đảo chủ thể khác.

Bước 4: Văn phòng đại diện đi vào hoạt động

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện, văn phòng đại diện phải được chính thức đi vào hoạt động. Quá thời hạn 12 tháng mà văn phòng đại diện chưa chính thức đi vào hoạt động thì Giấy phép đặt văn phòng đại diện bị Bộ Tài chính thu hồi nhằm tránh các hoạt động vi phạm pháp luật từ hoạt động đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Cấp Giấy phép Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook