Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp thuê lại lao động năm 2023

Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp thuê lại lao động năm 2023

Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp thuê lại lao động năm 2023

Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp thuê lại lao động năm 2023

Cho thuê lại lao động là gì?

Theo định nghĩa tại Điều 52 Bộ luật Lao động 2019 thì cho thuê lại lao động và hoạt động cho thuê lại lao động được hiểu như sau:

– Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

– Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động (người đại diện) phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp thuê lại lao động năm 2023

Hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII.

(2) Bản lý lịch tự thuật của theo Mẫu số 07/PLIII.

(3) Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) số 1 của người đại diện. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu LLTP số 1 thì được thay thế bằng phiếu LLTP tại quốc gia mang quốc tịch.

Các văn bản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

(4) Văn bản chứng minh đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép của người đại diện, bao gồm một trong các giấy tờ sau:

– Bản sao được chứng thực từ bản chính HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).

Các văn bản này nếu là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

(5) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII.

Thủ tục

– Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định trên đến Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

– Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ, Sở LĐTBXH cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp thuê lại lao động năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook