Cán bộ về hưu không trả nhà ở công vụ bị xử lý như thế nào ?

cán bộ về hưu chiếm không trả nhà ở công vụ bị xử lý như thế nào

Cán bộ về hưu không còn là đối tượng được ưu tiên thuê nhà ở công vụ. Trong trường hợp những đối tượng này cố tình không thực hiện nghĩa vụ trả nhà công vụ theo quy định pháp luật thì sẽ bị xử lý như thế nào. Theo dõi bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn để giải đáp thắc mắc.

 

cán bộ về hưu chiếm không trả nhà ở công vụ bị xử lý như thế nào

Quy định về việc trả lại nhà ở công vụ

Tại Khoản 2 Điều 34 Luật nhà ở 2014 quy định về nghĩa vụ trả lại nhà công vụ của cán bộ về hưu nói riêng và người thuê nhà ở công vụ nói chung như sau:

“2. Người thuê nhà ở công vụ có các nghĩa vụ sau đây:

Trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc khi không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ hoặc khi có hành vi vi phạm thuộc diện bị thu hồi nhà ở theo quy định của Luật này trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ…”

Đồng thời, tại Khoản 5 Điều 81 Luật này cũng quy định:

“5. Người thuê nhà ở công vụ khi không còn đủ điều kiện được thuê nhà ở hoặc chuyển đi nơi khác hoặc có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở mà thuộc diện bị thu hồi thì phải trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước.

Người trả lại nhà ở công vụ nếu không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, e và h khoản 1 Điều 84 của Luật này và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng người này có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó sinh sống căn cứ vào tình hình cụ thể để giải quyết cho thuê, cho thuê mua, mua nhà ở xã hội hoặc giao đất ở để họ xây dựng nhà ở.”

Theo đó, người thuê nhà ở công vụ là cán bộ về hưu không còn là đối tượng được thuê và cũng không còn đủ điều kiện để được thuê nhà ở công vụ (do không còn trong thời gian đảm nhiệm chức vụ). Lúc này, nghĩa vụ của cán bộ về hưu là phải thực hiện nghĩa vụ trả nhà theo đúng quy định. Trường hợp không trả nhà thì tùy từng trường hợp sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý khác nhau.

Cán bộ về hưu không trả nhà công vụ bị xử lý như thế nào

1.Thu hồi và cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

Theo quy định tại Điều 84 Luật nhà ở 2014 và Thông tư 09/2015/TT-BXD quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ thì nhà công vụ thu hồi khi có một trong các trường hợp sau:

  • Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng… Hết thời hạn thuê theo hợp đồng mà bên thuê không còn nhu cầu thuê tiếp hoặc khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở.
  • Bên thuê, bên thuê mua trả lại nhà ở đang thuê, thuê mua. Bên thuê không còn đủ điều kiện được thuê nhà theo quy định. Bên thuê chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà không có ai đang cùng sinh sống trường hợp thuê nhà ở công vụ thì khi người được thuê nhà công vụ chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa Án.
  • Bên thuê, thuê mua nhà ở không nộp tiền thuê nhà ở từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng. Nhà ở cho thuê, cho thuê mua thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Bên thuê, bên thuê mua sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở hoặc tự ý chuyển đổi, bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở hoặc tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê, thuê mua.

Theo đó nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên mà không bàn giao lại nhà ở cho đơn vị được giao quản lý nhà ở thì cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở quyết định cưỡng chế thu hồi, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế thu hồi.

2.Khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội chiếm giữ trái phép tài sản

Trường hợp nếu như cán bộ về hưu có hành vi cố tình không trả nhà công vụ nếu trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành thì sẽ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nếu như đủ yếu tố cấu thành tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại Điều 176 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Cấu thành tội chiếm giữ trái pháp tài sản như sau:

  • Mặt khách quan: Về hành vi có hành vi cố tình không trả lại tài sản, di vật, cổ vật cho chủ sở hữu người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm. Về giá trị tài sản: giá trị tài sản chiếm đoạt phải từ 10.000.000 đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với di vật, cổ vật thì giá trị từ 10.000.000 đồng trở xuống là có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Khách thể: Hành vi phạm tội nếu trên xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác
  • Mặt khách quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý
  • Chủ thể: Chủ thể của tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự

Như vậy, trường hợp cán bộ về hưu không trả nhà ở công vụ có thể bị cưỡng chế thu hồi nhà hoặc nặng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về việc Cán bộ về hưu không trả nhà ở công vụ bị xử lý như thế nào. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook