Cần biết về thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh 2021

Cần biết về thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh 2021

Chuyển nhượng hộ kinh doanh là gì?

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, chuyển nhượng hộ kinh doanh là thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh (HKD) sang một chủ mới khác, chủ mới hộ kinh doanh có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình.

Điều kiện chuyển nhượng hộ kinh doanh

Căn cứ pháp lý: Khoản 2, 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, về quyền thành lập HKD:

“2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Như vậy, để được nhận chuyển nhượng HKD, chủ HKD mới phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Không được là chủ HKD nào trên phạm vi cả nước;

– Không phải là chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Không phải là thành viên hợp danh của công ty hơp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh

Trong trường hợp chủ HKD muốn tạo lập một cơ sở kinh doanh mới trên địa điểm (mặt bằng) của HKD cũ thì sẽ có 02 cách làm như sau:

Cách 1: Chủ HKD cũ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, chủ mới đăng ký thành lập HKD. Hai bên chỉ cần thoả thuận việc chuyển nhượng địa điểm kinh doanh (mặt bằng).

Cách 2: Hai bên thực hiện thủ tục thay đổi chủ HKD. Sau đó, chủ mới có thể làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký HKD về tên, ngành nghề kinh doanh nếu có nhu cầu.

1. Chấm dứt hộ kinh doanh và đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới:

– Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh:

* Chuẩn bị hồ sơ

a) Thông báo về viêc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

* Nơi nộp hồ sơ

Nộp tại Bộ phận một cửa (bộ phận dịch vụ công) thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh

* Thời gian làm thủ tục:

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Sau 03 ngày làm việc mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì người đăng ký kinh doanh có quyền khiếu nại.

* Lệ phí giải quyết

Miễn lệ phí.

– Thủ tục thành lập mới hộ kinh doanh:

Cần biết về thành lập hộ kinh doanh cá thể 2021

2. Thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh

* Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ chuyển nhượng hộ kinh doanh bao gồm:

– Thông báo thay đổi chủ HKD do chủ HKD cũ và chủ HKD mới ký hoặc do chủ HKD mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

– Một trong những loại giấy tờ chứng minh việc mua bán, chuyển nhượng HKD, bao gồm:

+ Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán HKD;

+ Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho HKD;

+ Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ HKD do thừa kế;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ HKD đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ HKD đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD.

* Nơi nộp hồ sơ

Nộp tại Bộ phận một cửa (bộ phận dịch vụ công) thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh

* Thời gian làm thủ tục:

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lệ phí giải quyết

Miễn lệ phí.

Thay đổi tên và ngành, nghề hộ kinh doanh

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, chủ HKD có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký HKD với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện thông tin về tên hộ kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh. Sau khi đã thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có thể tiếp tục thực hiện việc thay đổi tên và ngành, nghề kinh doanh nếu có nhu cầu.

Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HKD do chủ hộ kinh doanh ký;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HKD đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD.

Lưu ý: Trình tự thực hiện giống như thủ tục thay đổi chủ HKD.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook