Cách viết hợp đồng ký gửi hàng hóa năm 2022

Cách viết hợp đồng kí gửi hàng hóa

Cách viết hợp đồng ký gửi hàng hóa năm 2022

Ký gửi hàng hóa là gì? Hợp đồng ký gửi hàng hóa được viết như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Cách viết hợp đồng kí gửi hàng hóa

Ký gửi hàng hóa là gì?

Ký gửi hàng hóa là dịch vụ mà bên có tài sản sẽ chuyển quyền quản lý, định đoạt tạm thời tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông quan hợp đồng.

Hợp đồng ký gửi là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc bên ký gửi tạm thời chuyển quyền quản lý, định đoạt tài sản cho bên nhận ký gửi.

Dưới góc độ pháp lý, ký gửi hàng hóa mang bản chất của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa được ghi nhận tại Điều 155 Luật Thương mại 2005, quy định cụ thể như sau:

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Các sản phẩm, hàng hóa thường được ký gửi là quần áo, giày dép, đồ thời trang… và tuyệt đối không được ký gửi là hàng cấm, hàng hóa nguy hiểm,…

Các bên trong Hợp đồng ký gửi hàng hóa có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Căn cứ Điều 162, 163, 164, 165 Luật Thương mại 2005 quy định một số quyền, nghĩa vụ cơ bản của các bên ghi nhận trong Hợp đồng ký gửi bao gồm:

Quyền và nghĩa vụ của bên ký gửi (bên ủy thác)

Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;

Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật;

Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác

Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác;

Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;

Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký gửi (ủy thác)

Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;

Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.

Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;

Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận.

Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Hợp đồng số ……/HĐKG

Hôm nay, ngày…………tháng …………. năm …………….. Tại ………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO HÀNG: (tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) ……………..…….……

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….  Fax: …………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………

Đại diện là: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……… ngày …. tháng ….. năm ……

Do: …………….. chức vụ: ……………………… ký.

BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: (tên cửa hàng, siêu thị) ………………………………

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….  Fax: …………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………

Mở tại ngân hàng: …………………………………………….………………………

Đại diện là: ………………………………………………………….…………………

Chức vụ: …………………………………………………………….…………………..

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm ……

Do: …………………….. chức vụ: …………………… ký.

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gửi hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên chủ hàng ………………………………. giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Chiếc khấu Thành tiền Ghi chú
Cộng

Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.

Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi những mặt hàng chậm luân chuyển.

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

  1. Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng, phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng).
  2. Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ hàng

  1. Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.
  2. Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được Nhà nước cho phép.

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

  1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.
  2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng …… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ khởi kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá tị như nhau.

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                                                 ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

Ký tên                                                                                              Ký tên

Trên đây là những quy định của pháp luật về cách viết hợp đồng kí gửi hàng hóa Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook