Thuế môn bài và cách nộp thuế môn bài năm 2022

thuế môn bài

Thuế môn bài và cách nộp thuế môn bài năm 2022

thuế môn bài

Thuế môn bài là một trong các nghĩa vụ thuế bắt buộc đối với công ty, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hằng năm. Vậy, bạn đã biết các quy định về thuế môn bài năm 2022 chưa? Thời hạn nộp thuế, trình tự nộp thuế ra sao?

Bài viết “Thuế môn bài và cách nộp thuế môn bài năm 2022” của Công ty Luật Nam Sơn dưới đây sẽ lần lượt đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi về thuế môn bài nói trên, xin mời theo dõi.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm dựa trên vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu theo năm (đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Đối tượng phải nộp thuế môn bài

Các đối tượng phải nộp thuế môn bài bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

– Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các trường hợp được miễn nộp thuế môn bài

Căn cứ Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP:

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh; văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Thời hạn nộp thuế môn bài

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau của năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp có sự thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài khi mới thành lập (các năm sau không cần nộp) hoặc khi có sự thay đổi về vốn. Khi mở thêm các chi nhánh, địa điểm kinh doanh mới thì phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh đó. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1 của năm kế tiếp.

Mức nộp thuế môn bài

Đối với tổ chức

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc điều lệ hợp tác xã hoặc căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư mà tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ nộp lệ phí môn bài như sau:

STT Căn cứ Số tiền
1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 03 triệu đồng/năm
2 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 02 triệu đồng/năm
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 01 triệu đồng/năm

Các tổ chức nêu trên có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh

Căn cứ vào tổng doanh thu mà mức nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT Doanh thu Số tiền
1 Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm
2 Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
3 Trên 500 triệu đồng/năm 01 triệu đồng/năm

Các cách nộp thuế, lệ phí môn bài năm 2022

Sau khi đã xác định được số thuế môn bài phải nộp, các bạn tiến hành kê khai theo 1 trong 3 cách dưới đây là:

  • Cách 1: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tiếp

– Nếu các bạn kê khai lệ phí môn bài theo cách trực tiếp (tức là các bạn sẽ mang Tờ khai lệ phí môn bài đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế và mang giấy nộp tiền vào ngân sách ra ngân hàng để nộp tiền) thì làm theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: Hiện tại chủ yếu là nộp qua mạng, nên nếu muốn nộp trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý Doanh nghiệp bạn xem họ có nhận trực tiếp không nhé!

Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư 119/2015/TT-BTC.

Bước 3: Sau khi hoàn thành hồ sơ, đem nộp trực tiếp cho Cơ quan Thuế.. Còn Giấy nộp tiền thì bạn ra Ngân hàng (địa điểm thu ngân sách nhà nước) để nộp.


  • Cách 2: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng

Chú ý:

  • Cách này thì yêu cầu doanh nghiệp phải mua Chữ ký số và đã đăng ký nộp thuế điện tử.
  • Các bạn sẽ đăng ký khai thuế điện tử, nộp tiền thuế điện tử trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn

Cách Kê khai lệ phí môn bài trên trang thuế điện tử

Bước 1: Đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI:

– Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản chữ ký số của Doanh nghiệp.

Chú ý: Khi đăng nhập thì phải đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL vẫn là Mật khẩu như khi đăng nhập bằng MST thường. Ví dụ: MST-QL là 2300976824-002-QL (Bắt buộc phải thêm chữ QL)

* Trường hợp công ty bạn chưa đăng ký nộp tờ khai qua mạng bao giờ:

Khi đăng nhập thành công ⇒ Các bạn bấm vào “Khai thuế” ⇒ “Đăng ký tờ khai” ⇒ Bấm vào “Đăng ký thêm tờ khai”

⇒ Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI ⇒ Tích chọn vào ô vuông “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) ⇒ Tiếp đo kéo xuống bấm “Tiếp tục” ⇒ Chấp nhận.

⇒ Như vậy là đăng ký Tờ khai thuế môn bài thành công ⇒ Bây giờ là có thể Kê khai thuế môn bài trực tuyến trên trang thuedientu rồi

* Trường hợp công ty bạn đã từng nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng thì không cần phải vào đăng ký tờ khai mà vào “Kê khai trực tuyến”

Bước 2: Kê khai thuế môn bài qua mạng trên trang thuế điện tử:

– Bấm vào mục “Khai thuế” ⇒ “Kê khai trực tuyến” ⇒ Lựa chọn Tờ khai “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” ⇒ Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung ⇒ Kiểm tra kỳ kê khai (có đúng năm doanh nghiệp mình thành lập không) ⇒ Tiếp tục.

Kê khai lệ phí môn bài

⇒ Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Các bạn sẽ khai trực tiếp trên Tờ khai này ⇒ Rồi nộp luôn trên trang thuedientu là xong.

– Cách khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế môn bài.

– Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm “Hoàn thành kê khai” ⇒ “Ký và nộp tờ khai” vậy là đã xong phần Tờ khai thuế môn bài rồi.

⇒ Các bạn có thể bấm vào mục “Tra cứu” ⇒ Vào phần “Tờ khai” ⇒ Để kiểm tra tình trạng Tờ khai nộp thành công hay chưa nhé.

Bước 3: Nộp Tiền thuế môn bài:

– Sau khi nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Thì các bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bài. Có 2 cách để nộp như sau:

+ Nộp qua kho bạc nhà nước (Ra ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu trên cách 1)

+ Đăng ký và nộp tiền điện tử ⇒ Theo hướng dẫn bên dưới cách 3.

  • Cách 3: Kê khai lệ phí môn bài trên HTKK:

– Nếu kê khai trực tuyến như trên bị lỗi, các bạn có thể Kê khai Tờ khai thuế môn bài trên Phần mềm HTKK ⇒ Rồi kết xuất XML để nộp qua mạng nhé.

– Cách này cũng yêu cầu phải có Chữ ký số nhé.

Bước 1: Lập tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK:

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK ⇒ “Phí – Lệ phí” ⇒ Tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139:

⇒ Tiếp đó các bạn Khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế môn bài như hướng dẫn trên Cách 2 nhé.

⇒ Kê khai xong các bạn Kết xuất XML ⇒ để nộp qua mạng. Cũng nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn ⇒ Như trên cách 2 nhé.

Bước 2: Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng:

– Sau khi kết xuất XML thành công ⇒ Các bạn đăng nhập vào trang “thuedientu.gdt.gov.vn”

– Sau khi đăng nhập xong các bạn bấm vào “Khai thuế” ⇒ “Nộp tờ khai XML” ⇒ “Chọn Tờ khai” ⇒ Ký điện tử rồi nộp.

Như vậy là các bạn đã nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài qua mạng ⇒ Tiếp đến là nộp Tiền thuế môn bài nữa là xong.

Bước 3: Nộp Tiền thuế môn bài:

– Sau khi nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Thì các bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bài. Có 2 cách để nộp như sau:

+ Nộp qua kho bạc nhà nước (Ra ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu trên cách 1)

+ Đăng ký và nộp tiền thuế môn bài điện tử qua mạng

Thuế môn bài cho văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Thuế môn bài và cách nộp thuế môn bài năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook