Các việc cần làm sau khi đổi tên công ty?

Các việc cần làm sau khi đổi tên công ty?

Tên công ty không chỉ là một trong những thông tin bắt buộc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, tên công ty có thể được thay đổi tuỳ theo nhu cầu của chủ doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi tên công ty tương đối đơn giản tuy nhiên sau khi đổi tên và được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tên mới, doanh nghiệp cần phải thực hiện ngay những công việc dưới đây:

Các việc cần làm sau khi đổi tên công ty?

Điều chỉnh thông tin trong Điều lệ công ty

Theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó bao gồm thông tin về tên công ty. Do đó, doanh nghiệp phải tiến hành điều chỉnh thông tin về tên công ty trong Điều lệ công ty sau khi thay đổi tên công ty.

Thay đổi con dấu và biển hiệu công ty

* Thay đổi con dấu:

Theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 thì con dấu của công ty sẽ bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Việc thay đổi tên doanh nghiệp là một trong những trường hợp khiến doanh nghiệp phải thay đổi mẫu dấu.

Mặc dù theo quy định hiện nay doanh nghiệp được tự quản lý mẫu dấu và không cần thông báo với cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để đồng nhất về mặt hồ sơ, tài liệu và tạo niềm tin cho các khách hàng, đối tác, doanh nghiệp cần thay đổi mẫu dấu theo tên mới.

* Thay đổi biển hiệu công ty:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 thì tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó khi thay đổi tên, doanh nghiệp cần làm một biển hiệu công ty mới ghi thông tin tên công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội

* Tài khoản ngân hàng:

Việc mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp là nhu cầu bắt buộc nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Tài khoản ngân hàng là thông tin quan trọng của mỗi doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động giao dịch.

Vì vậy, để thông tin của doanh nghiệp được đồng nhất, sau khi thay đổi tên, doanh nghiệp phải liên hệ với ngân hàng đang mở tài khoản để làm thủ tục thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng.

* Bảo hiểm xã hội:

Say khi đổi tên, công ty có trách nhiệm thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội để thay đổi thông tin công ty đăng ký bảo hiểm xã hội.

Theo đó, theo quy định tại Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017 thì công ty lập Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Mẫu TK3-TS kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới nộp tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký bảo hiểm xã hội để thực hiện thay đổi thông tin.

Xử lý hoá đơn giá trị gia tăng VAT

Đối với các doanh nghiệp phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên công ty cũng cần phải xử lý hóa đơn VAT vì theo quy định trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của công ty. Có hai cách để xử lý hóa đơn như sau:

+ Cách 1: Đóng dấu mới vào hóa đơn cũ và thông báo thay đổi mẫu hóa đơn đặt in cho cơ quan thuế

+ Cách 2: Thông báo hủy hóa đơn cũ còn tồn đọng, đặt in hóa đơn mới và thông báo sử dụng mẫu hóa đơn mới cho cơ quan thuế

Thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ và các Giấy chứng nhận/đăng ký tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

– Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;

– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Do đó, sau khi đổi tên, công ty cần phải làm thủ tục sửa đổi thông tin liên quan đến tên công ty bị thay đổi trên các văn bằng bảo hộ.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc/và quyền sở hữu các tài sản khác như: xe cộ, cổ phần tại công ty khác,… thì doanh nghiệp cần phải làm thủ tục sửa đổi thông tin trên các Giấy chứng nhận/đăng ký tài sản đó. 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Các việc cần làm sau khi đổi tên công ty? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook