Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động năm 2022

thu hồi giấy phép lao động

Hầu hết lao động nước ngoài khi vào Việt Nam làm việc đều cần phải có Giấy phép lao động. Nếu không có giấy tờ này, người lao động nước ngoài sẽ không đủ điều kiện để làm việc. Vậy trường hợp nào thì Giấy phép lao động sẽ bị thu hồi? Bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn sẽ cung cấp thông tin đến quý bạn đọc về vấn đề này.

thu hồi giấy phép lao động

Căn cứ pháp lý

– Bộ Luật Lao động năm 2019;

– Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

– Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày  30/12/2020 của Chính phủ quy định Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là một trong những yêu cầu bắt buộc khi Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo quy định, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện:

+        Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+        Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+        Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

+        Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây, thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

+        Thực hiện hợp đồng lao động;

+        Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

+        Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

+        Chào bán dịch vụ;

+        Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+        Tình nguyện viên;

+        Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

+        Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

+        Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Sau khi được cấp giấy phép lao động và được vào làm việc tại Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau như chấm dứt hợp đồng, vi phạm quy định pháp luật,… mà người lao động nước ngoài có thể trả giấy phép lao động.

Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động là việc cơ quan nhà nước lấy lại giấy phép lao động đã cấp cho người nước ngoài trong một số trường hợp nhất định.

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, các trường hợp bị thu hồi Giấy phép lao động bao gồm:

1 – Giấy phép lao động hết thời hạn.

2 – Chấm dứt hợp đồng lao động.

3 – Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

4 – Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

5 – Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.

6 – Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

7 – Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

8 – Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

9 – Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook