Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sử dụng tiền ký quỹ năm 2022

Quy định về ký quỹ năm 2022

Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sử dụng tiền ký quỹ năm 2022

Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sử dụng tiền ký quỹ.

Hoạt động ký quỹ

Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó, ký quỹ là việc con nợ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá, giấy tờ có giá vào tài khoản ký quỹ tại  tổ chức tín dụng để bảo đảm  thực hiện nghĩa vụ. Ở đây, công ty dịch vụ phải  ký quỹ vào ngân hàng. Trái phiếu được sử dụng khi công ty không đáp ứng được các nghĩa vụ trong việc thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  (nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ với người môi giới, nghĩa vụ của người lao động với bên thứ ba khác, v.v.).

Sau tối đa 30 ngày kể từ ngày sử dụng tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải hoàn trả số tiền đã sử dụng và bảo đảm mức ký quỹ theo quy định để đảm bảo số tiền ký quỹ được duy trì.

Các trường hợp sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sử dụng tiền ký quỹ trong các trường hợp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu các nội dung sau:

– Doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sau:

+ Bồi thường theo thỏa thuận kho không thực hiện đúng cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động

+ Trực tiếp tuyển chọn và không được thu tiền của người lao động về việc tuyển chọn; thực hiện đúng các nội dung đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đã được chấp thuận

+ Không thực hiện đúng cam kết về thời gian chờ xuất cảnh thì phải bồi thường theo thỏa thuận và hoàn trả các chi phí mà người lao động đã chi trả trừ trường hợp bất khả kháng

+ Quảng cáo, tư vấn, thông báo tuyển chọn, cung cấp thông tin chính xác với người lao động và chính quyền địa phương tại nơi tuyển chọn về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động

+ Bồi thường cho người lao động về những thiệt hại do doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp luật

– Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các hoạt động sau:

+ Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan của nước tiếp nhận lao động giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động; giải quyết vấn đề phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị hoặc tình trạng khẩn cấp

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài; có nhân viên nghiệp vụ đủ năng lực quản lý và hỗ trợ người lao động ở nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; cung cấp trợ giúp pháp lý trong trường hợp người lao động cần đến hỗ trợ pháp lý khi bị lạm dụng, bạo lực hoặc phân biệt đối xử trong thời gian làm việc ở nước ngoài

– Doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ khác trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Do đó, trong trường hợp trên, công ty dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sử dụng tiền ký quỹ để bảo đảm nghĩa vụ mà công ty phải thực hiện để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công ty.

Điều này là do nhân viên là một nhóm phụ thuộc và sẽ gặp rủi ro nếu bên tham gia công ty dịch vụ không đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Trong các trường hợp nêu trên, nếu sau 30 ngày kể từ ngày sử dụng tiền ký quỹ mà công ty không hoàn trả tiền ký quỹ thì việc sử dụng tiền ký quỹ phải được Bộ Lao động chấp thuận.

Các trường hợp công ty dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ủy thác được quản lý chặt chẽ, khiến các công ty khó có thể sử dụng tiền ký quỹ vì những lý do khác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sử dụng tiền ký quỹ.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook