Các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

Các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài ở đây là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn môi giới bảo hiểm.

Do đây là hình thức hoạt động là doanh nghiệp duy nhất của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam (hai hình thức còn lại là chi nhánh nước ngoài, văn phòng đại diện, đều là các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài).

Giấy phép thành lập và hoạt động là loại Giấy phép do Bộ Tài chính cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khi doanh nghiệp này đủ các điều kiện cần thiết và có hồ sơ đề nghị thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ở Việt Nam.

Cũng giống như Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác, Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm các nội dung cơ bản như:

– Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Việt, bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt), hình thức pháp lý

– Địa chỉ trụ sở chính

– Các thông tin liên lạc (email, số điện thoại, fax, website)

– Tài khoản ký quỹ (nội dung được nêu do điều kiện thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm)

– Ngành nghề, nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm

– Các thông tin về đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động thông thường đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Do cũng là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài cũng phải tuân thủ các quy định về hoạt động cũng như các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động như các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Các trường hợp này bao gồm:

– Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố ý làm sai sự thật

– Giải thể

– Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động mà không bắt đầu hoạt động

– Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động

– Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

– Không bảo đảm các yêu cầu về tài chính để thực hiện cam kết với bên mua bảo hiểm

(Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tương tự nhau).

Các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

Trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động dành riêng cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 112 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, ngoài các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động bình thường, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài còn có thể bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm góp vốn đầu tư vào để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài.

Do đó, tuy không trực tiếp là một bộ phận trực thuộc trong nội bộ (chi nhánh nước ngoài, văn phòng đại diện) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thì những doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam này chịu ảnh hưởng lớn bởi nguồn vốn của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài.

Nếu doanh nghiệp góp vốn chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động thì vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài không được đảm bảo, đặc biệt khi doanh nghiệp nước ngoài đó góp phần lớn vốn cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook