Các trường hợp chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài

Các trường hợp chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Các trường hợp chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trong lĩnh vực nhiều rủi ro và có mức trách nhiệm tài sản lớn, do đó, doanh nghiệp bảo hiểm luôn phải đảm bảo khả năng thanh toán (cao hơn so với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khác) trong suốt quá trình hoạt động, để thực hiện các trách nhiệm đối với bên mua bảo hiểm, Nhà nước và các chủ thể khác có quyền và lợi ích liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm.

Khôi phục khả năng thanh toán

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải thực hiện khôi phục khả năng thanh toán khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán (có biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu).

Theo đó, doanh nghiệp có thể tự khôi phục khả năng thanh toán bằng cách thực hiện các biện pháp tự khôi phục khả năng thanh toán dựa trên báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp nộp lên Bộ Tài chính (bao gồm nội dung về nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán và phương án khôi phục khả năng thanh toán).

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không thể tự khôi phục khả năng thanh toán theo phương án phục hồi khả năng thanh toán (hoặc không có phương án phục hồi khả năng thanh toán khả thi) thì Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài thực hiện các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán do Bộ Tài chính chỉ định.

Các trường hợp chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Trường hợp chấm dứt việc áp dụng khôi phục khả năng thanh toán

Theo Khoản 1 Điều 81 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 04 trường hợp chấm dứt việc áp dụng khôi phục khả năng thanh toán:

Hết hạn áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán

Bộ Tài chính chỉ định biện pháp khôi phục khả năng thanh toán hay doanh nghiệp tự lên phương án và thực hiện biện pháp khôi phục khả năng thanh toán thì đều có thời hạn thực hiện biện pháp khôi phục khả năng thanh toán. Thời hạn này không được quy định rõ ràng, thay vào đó được doanh nghiệp bảo hiểm kiến nghị và Bộ Tài chính quyết định.

Hết thời hạn áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán, nếu doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ mất khả năng thanh toán. Ngược lại, nếu vẫn không thoát khỏi nguy cơ mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp bị đặt vào tình trạng bị kiểm soát đặc biệt.

Doanh nghiệp bảo hiểm đã được hợp nhất, sáp nhập trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán

– Hợp nhất công ty là trường hợp hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất

– Sáp nhập công ty là trường hợp một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Doanh nghiệp được hợp nhất hoặc sáp nhập chấm dứt sự tồn tại từ thời điểm hợp nhất, sáp nhập. Do đó, doanh nghiệp không thể tiếp tục thực hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán, các nghĩa vụ và quyền của bên nhận bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao cho doanh nghiệp mới hình thành sau khi hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập.

Các trường hợp chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Hoạt động của doanh nghiệp trở lại bình thường

Đây là trường hợp trong thời hạn thực hiện biện pháp khôi phục khả năng thanh toán (dựa trên các chỉ số về tài chính của doanh nghiệp), Ban kiểm soát xác định doanh nghiệp đã hoạt động một cách bình thường và kiến nghị lên Bộ Tài chính để chấm dứt việc áp dụng khôi phục khả năng thanh toán.

Doanh nghiệp bảo hiểm lâm vào tình trạng phá sản

Đây là tình trạng tồi tệ nhất mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể gặp phải. Phá sản là tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của mình.

Khi đã lâm vào tình trạng phá sản, dù áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán thế nào cũng không thể khôi phục hoạt động và khả năng thanh toán được nữa.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp bảo hiểm lâm vào tình trạng phá sản, doanh nghiệp này phải tiến hành thủ tục phá sản, chấm dứt hoạt động, đồng thời chấm dứt thực hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Các trường hợp chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook