Các loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ năm 2022 (Phần 2)

Quyền và nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Có những loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ nào? (Phần 1) đã giới thiệu về khái niệm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và 04 loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Căn cứ Căn cứ vào Khoản 2 Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010

các loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm cháy nổ

Cháy nổ là một trong những mối nguy hiểm phổ biến nhất. Cháy là cháy xảy ra không kiểm soát được, gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường. Nổ là hiện tượng vật lý do áp suất cao của một thể tích không chịu được mức áp suất đó dẫn đến nổ, nứt, tách một cách đột ngột. Bảo hiểm cháy nổ là bảo hiểm chỉ bảo hiểm cho khách hàng trước rủi ro cháy nổ.

– Việc thanh toán bảo hiểm cháy nổ được thực hiện một lần, nhằm khắc phục hậu quả, thiệt hại do cháy nổ một cách nhanh chóng

– Trong trường hợp rủi ro cháy nổ dẫn đến thiệt hại về người và tài sản cho người tham gia bảo hiểm, phía doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán bảo hiểm cho người thụ hưởng.

– Đối tượng bắt buộc phải được mua bảo hiểm cháy nổ bao gồm:

+ Nhà ở, công trình, các tài sản máy móc, thiết bị

+ Vật tư, hàng hóa, tài sản khác

Bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm nông nghiệp là bảo hiểm đối tượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, đối tượng có thể là vật nuôi, cây trồng, thủy hải sản,… Trong trường hợp đối tượng được bảo hiểm bị mất giá trị thì người tham gia bảo hiểm được doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thanh toán Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm.

các loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Tín dụng là quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa chủ thể cho vay và chủ thể vay Căn cứ vào nguyên tắc hoàn trả, tức, việc một bên cho vay cung cấp nguồn tài chính cho bên vay và bên vay phải thực hiện trách nhiệm hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong thời hạn thỏa thuận và kèm lãi suất.

Tài chính là hiện tượng đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất giữ trong quá trình tạo lập hay sử dụng của quỹ tiền tệ đại diện cho những sức mua nhất định ở các chủ thể kinh tế – xã hội. (Căn cứ vào Tạp chí tài chính)

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính là bảo hiểm cho các hoạt động tín dụng, tài chính mang rủi ro cao.

các loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu

Bảo hiểm thân tài là bảo hiểm cho tàu biển và tàu ngầm đi lại trong vùng biển Việt Nam hoặc trên các tuyến đường quốc tế. Trên thực tế, bảo hiểm thân tàu không chỉ là  thân tàu mà là bảo hiểm  các bộ phận tạo nên kết cấu chính của tàu. Các rủi ro chung của thân tàu được bảo hiểm là rủi ro va chạm với tàu biển, máy bay, tàu ngầm; mắc cạn, va  vào đá và các vật thể dưới đất; cháy nổ  trên tàu; thiên tai (bão, sóng thần, sấm sét, động đất, lở đất, v.v.); đuối nước, can thiệp … Trong đó, tùy theo điều kiện  thỏa thuận với công ty bảo hiểm, A và B là rủi ro được bảo hiểm nếu xảy ra. , có nguy hiểm không Đồng thời, mức chi trả cũng được các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Việc trả tiền bảo hiểm Casco được thực hiện một lần nhằm khắc phục hậu quả do rủi ro gây ra cho người được bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu là bảo hiểm cho trách nhiệm dân sự của chủ tàu trước các rủi ro đường biển. Căn cứ vào đó, nếu chủ tàu trong quá trình vận hành tàu di chuyển mà xảy ra rủi ro dẫn đến phát sinh trách nhiệm dân sự, thì được bảo hiểm thanh toán chi phí bảo hiểm cho các trách nhiệm dân sự đó, nếu trước đó có giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Việc thanh toán bảo hiểm trong trường hợp này cũng được thực hiện một lần, nhằm nhanh chóng đảm bảo trách nhiệm dân sự cho chủ tàu.

Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm hay còn gọi là bảo hiểm bồi thường là trách nhiệm của người bảo hiểm đối với bên thứ ba khi phát sinh rủi ro liên quan đến sinh hoạt và làm việc. Nhìn chung, loại hình bảo hiểm này thường được thực hiện trong những lĩnh vực rủi ro cao. Bảo hiểm trách nhiệm chung bao gồm bảo hiểm bồi thường cho người lao động, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động, v.v.

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho chủ thể tham gia bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh, trước các rủi ro trong quá trình kinh doanh. Dựa trên thỏa thuận giữa bên tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sẽ thanh toán bảo hiểm đối với các trường hợp thiệt hại kinh doanh nhất định và mức thanh toán bảo hiểm tương ứng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn các loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook