Phân loại các loại cấu thành tội phạm theo BLHS 2015

phan-loai-cau-thanh-toi-pham

Phân loại các loại cấu thành tội phạm

Trong thực tế, hành vi phạm tội diễn ra rất đa dạng và phong phú. Mỗi hành vi phạm tội được thực hiện bởi 1 chủ thể có nhân thân khác nhau, trong không gian, thời gian, hoàn cảnh phạm tội với các công cụ, phương tiện, phương pháp …. khác nhau. Tuy nhiên, nhà làm luật phải khái quát được những dấu hiệu chung nhất, đặc trưng nhất cho một loại tội phạm cụ thể vào trong Bộ luật Hình sự.

phan-loai-cau-thanh-toi-pham

Phân loại Cấu thành tội phạm thành cấu thành tội phạm cơ bản và cấu thành tội phạm khác theo BLHS 2015

 Cấu thành tội phạm cơ bản

Là cấu thành  chỉ có dấu hiệu định tội – dấu hiệu mô tả tội phạm và cho phép phân biệt tội phạm này với tội khác cũng như cho phép phân biệt với trường hợp chưa phải là tội phạm.

Cấu thành tội phạm tăng nặng

Là loại cấu thành mà ngoài dấu hiệu định tội còn có thêm dấu hiệu phản ánh tội phạm có mức độ của tính nguy hiểm cho xã hội tăng lên một cách đáng kể (so với trường hợp bình thường). Những dấu hiệu này được gọi là dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng. Như vậy, cấu thành  tăng nặng là tổng hợp cấu thành tội phạm cơ bản với dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng.

Cấu thành tội phạm giảm nhẹ

Là loại cấu thành mà ngoài dấu hiệu định tội còn có thêm dấu hiệu phản ánh tội phạm có mức độ của tính nguy hiểm cho xã hội giảm xuống một cách đáng kể (so với trường hợp bình thường). Những dấu hiệu này được gọi là dấu hiệu định khung hình phạt giảm nhẹ. Như vậy, cấu thành giảm nhẹ là tổng hợp cấu thành tội phạm cơ bản với dấu hiệu định khung hình phạt giảm nhẹ.

– Mỗi loại tội phạm có một cấu thành  cơ bản, ngoài ra có thể có một hoặc nhiều cấu thành tội phạm tăng nặng hay giảm nhẹ. Trong Bộ luật hình sự, các cấu thành tội phạm giảm nhẹ nói chung đã được xây dựng thành cấu thành cơ bản của các tội danh độc lập.

Phân loại Cấu thành tội phạm vật chất và cấu thành tội phạm hình thức BLHS 2015:

Cấu thành tội phạm vật chất

Là loại cấu thành mà trong đó có các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm là hành vi khách quan và hậu quả thiệt hại do hành vi gây ra. Để xác định hậu quả thiệt hại do hành vi gây ra cần phải chứng minh giữa hành vi khách quan và hậu quả thiệt hại có quan hệ nhân quả với nhau. Do vậy, các tài liệu thường viết có 3 dấu hiệu thuộc mặt khách quan là hành vi khách quan, hậu quả thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và hậu quả thiệt hại. cấu thành  vật chất cũng có thể được định nghĩa ngắn gọn là loại cấu thành mà  trong đó có dấu hiệu hậu quả thiệt hại.

Cấu thành tội phạm hình thức

Là loại cấu thành mà mà trong đó có dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm là hành vi khách quan mà không có dấu hiệu hậu quả thiệt hại. Loại cấu thành này cũng có thể được định nghĩa ngắn gọn là loại cấu thành mà trong đó không có dấu hiệu hậu quả thiệt hại.

Như vậy, điểm khác nhau giữa cấu thành vật chất và cấu thành hình thức ở chỗ dấu hiệu hậu quả thiệt hại được hay không được mô tả trong cấu thành tội phạm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Phân loại các loại cấu thành tội phạm. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook