Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp năm 2022

tổ chức lại doanh nghiệp

 Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, doanh nghiệp thường có những thay đổi để bắt kịp xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu. Do đó, nhu cầu tổ chức lại doanh nghiệp là cần thiết giúp doanh nghiệp thay đổi quy mô cũng như loại hình. Vậy tổ chức lại doanh nghiệp là gì? Hiện nay có các loại hình tổ chức doanh nghiệp nào?

tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại  Khoản 31 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020. thì:

“Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”.

Như vậy, tổ chức lại doanh nghiệp là những biện pháp nhằm thay đổi quy mô hoặc loại hình, theo quyết định của chủ doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn kinh doanh. Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm chia, tách, hợp nhất, sát nhập và chuyển đổi loại hình được quy định cụ thể từ Điều 198 đến Điều 201 Luật doanh nghiệp 2020.

Mục đích của tổ chức lại doanh nghiệp

– Việc tổ chức lại doanh nghiệp nhằm tạo ra hoặc tìm kiếm những điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

– Giải quyết được vấn đề mâu thuẫn nội bộ giữa chủ đầu tư doanh nghiệp (trong trường hợp chia, tách), tránh doanh nghiệp rơi vào tình trạng giải thể hoặc phá sản (khi áp dụng hợp nhất, sáp nhập)

– Thực hiện mục đích duy trì hoạt động doanh nghiệp khi không đáp ứng được đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật (khi áp dụng biện pháp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

Đối tượng áp dụng

Tổ chức lại doanh nghiệp được áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp sau:

  • Công ty TNHH;
  • Công ty Cổ phần;
  • Công ty hợp danh.

Các hình thức tổ chức loại doanh nghiệp

a) Chia doanh nghiệp:

Đối tượng áp dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Các doanh nghiệp có thể được chia thành một số doanh nghiệp cùng loại. Việc chia doanh nghiệp là giảm quy mô nhưng làm tăng số lượng doanh nghiệp. Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới tương ứng

Sơ đồ biểu diễn: 

A   =>   B   +   C

b) Tách doanh nghiệp:

Đối tượng áp dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách doanh nghiệp bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc  một số công ty mới (công ty được tách); chuyển toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới; hoặc kết hợp cả hai hình thức trên.

Sơ đồ biểu diễn:

A  =>   A   +   B  +   C

Hậu quả pháp lý: Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

c) Hợp nhất doanh nghiệp:

Hợp nhất  doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển tòn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành  một doanh nghiệp mới, đồng  thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất

Sơ đồ biểu diễn:

A   +   B   =>   C

Hậu quả pháp lý: Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

d) Sáp nhập doanh nghiệp:

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập

Sơ đồ biểu diễn:

A   +   B   =>   A

Hậu quả pháp lý: Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập sau khi đăng ký doanh nghiệp.

e) Chuyển đổi loại hình công ty:

Chuyển đổi doanh nghiệp là sự thay đổi loại hình doanh nghiệp (từ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp chuyển đổi) trong những trường hợp pháp luật quy định.

Hậu quả pháp lý: Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt sự tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ về tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook