Các hành vi bị nghiêm cấm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 (Phần 3)

doanh nghiệp xã hội

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 1);

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 2) đã giới thiệu về 12 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau đây Luật Nam Sơn xin trình bày về các hành vi còn lại bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định của luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020

Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Các điều kiện này được quy định tại Điều 10 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, trong đó bao gồm các điều kiện về vốn điều lệ (tối thiểu 05 tỷ đồng);

ký quỹ; điều kiện về người đại diện theo pháp luật; điều kiện về số lượng nhận viên nghiệp vụ; cơ sở vật chất; trang thông tin điện tử. Nếu doanh nghiệp không đạt các điều kiện này thì không được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề

Hợp đồng lao động được chấm dứt theo thỏa thuận  hợp đồng (hết hạn hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng, xử lý kỷ luật, trục xuất khỏi nước sở tại, v.v.). Người lao động có thể gia hạn hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng lao động mới (trong giới hạn luật pháp của  nước sở tại).

Nếu không, người lao động phải trở về Việt Nam sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tự ý ở lại nước ngoài mà không có lý do chính đáng (hợp đồng lao động, được phép của cơ quan hữu quan của Việt Nam và nước sở tại) được coi là bất hợp pháp ở cả  Việt Nam và nước sở tại.

Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân việt nam trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đây là hành vi của cơ quan, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, làm người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong hoạt động ra nước ngoài làm việc, dẫn đến người lao động không được và không thể tham gia lao động ở nước ngoài.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đi làm việc ở nước ngoài hoặc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ở khu vực sau đây:

– Khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự;

– Khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm;

– Khu vực đang bị nhiễm xạ;

– Khu vực bị nhiễm độc.

Do đó, đây là các khu vực nguy hiểm, khi làm việc tại đây có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động dù trình độ, sức khỏe của người lao động ra sao.

Đặc biệt, khi nhiễm xạ, chất độc, khu vực có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thế hệ sau của người lao động hoặc người thân của người lao động do lây nhiễm ngày càng gia tăng.

Nói cách khác, việc làm việc trong các khu vực này có thể làm ảnh hưởng đến mặt bằng sức khỏe của người Việt Nam, do đó, các hành vi làm việc trong các khu vực trên bị nghiêm cấm.

Sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước không đúng quy định của pháp luật

Sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đúng quy định của pháp luật là sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý Quỹ, tài chính, pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đảm bảo không mất cân bằng Quỹ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về các hành vi bị nghiêm cấm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook