Quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm toán nhà nước năm 2023

các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm toán nhà nước năm 2023

Quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm toán nhà nước năm 2023

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm toán nhà nước năm 2023 bao gồm những hành vi nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm toán nhà nước năm 2023

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá, xác thực thông tin tài chính của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo tài chính.

Các loại kiểm toán hiện hành, gồm:

– Kiểm toán nhà nước;

– Kiểm toán độc lập;

– Kiểm toán nội bộ.

Trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước

Trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 22 Luật Kiểm toán nhà nước 2015, cụ thể:

– Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công; đưa ra ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán.

– Tuân thủ pháp luật, nguyên tắc hoạt động, chuẩn mực, quy trình, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các quy định khác có liên quan của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những bằng chứng, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán.

– Thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhận và lưu giữ tài liệu làm việc của Kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm toán.

– Xuất trình thẻ Kiểm toán viên nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

– Thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hằng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Báo cáo kịp thời, đầy đủ với người ra quyết định thành lập Đoàn kiểm toán khi có trường hợp quy định tại Điều 28 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 và các tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Điều 8 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước bao gồm:

– Nghiêm cấm các hành vi sau đây đối với Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên Kiểm toán nhà nước:

+ Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán;

+ Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán;

+ Đưa, nhận, môi giới hối lộ;

+ Báo cáo sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi;

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán;

+ Tiết lộ thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức.

– Nghiêm cấm các hành vi sau đây đối với đơn vị được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán:

+ Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước;

+ Cản trở công việc của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước;

+ Báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ, kịp thời hoặc thiếu khách quan thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

+ Mua chuộc, đưa hối lộ cho Kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên Kiểm toán nhà nước;

+ Che giấu các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính công, tài sản công.

– Nghiêm cấm mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước, cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm toán nhà nước năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook