Các giấy tờ cần xuất trình khi đi khám chữa bệnh BHYT

Các giấy tờ cần xuất trình khi đi khám chữa bệnh BHYT

Ngày 29/11/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn 4996/BHXH-CSYT về triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Theo đó, Công văn hướng dẫn cụ thể về các loại giấy tờ cần xuất trình khi khám chữa bệnh BHYT như sau:

Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh:

Xuất trình thẻ BHYT và một trong các giấy tờ sau:

– Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; hoặc

– Giấy xác nhận của công an cấp xã (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai); hoặc

– Giấy tờ khác có xác nhận của trường nơi quản lý học sinh, sinh viên (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai); hoặc

– Giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.
Các giấy tờ cần xuất trình khi khám chữa bệnh BHYT

Nếu thẻ BHYT không có ảnh, cần xuất trình thêm giấy tờ tùy thân khi KCB BHYT (Ảnh minh họa)

Trường hợp thẻ BHYT có dán ảnh:

Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn cấp thẻ BHYT điện tử, người tham gia BHYT nộp 02 ảnh (kích thước 2x3cm), 01 ảnh dán vào vị trí quy định trên thẻ BHYT (có đóng dấu nổi thu nhỏ giáp lai của cơ quan BHXH giữa ảnh với thẻ BHYT); 01 ảnh lưu cùng hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT.

Tuy nhiên, trường hợp dán ảnh vào thẻ BHYT chỉ áp dụng đối với người tham gia BHYT không có các loại giấy tùy thân nêu trên.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook