Các đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường?

Các đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường?

Các đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường?

Đối tượng nào phải đăng ký môi trường?

Căn cứ Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định đăng ký môi trường:

“Điều 49. Đăng ký môi trường

1. Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được miễn đăng ký môi trường bao gồm:

a) Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

b) Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương;

c) Đối tượng khác.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

…”

Như vậy, các đối tượng sau đây phải đăng ký môi trường theo quy định:

– Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Nội dung đăng ký môi trường gồm những gì?

Căn cứ khoản 4 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

 Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

– Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);

– Loại và khối lượng chất thải phát sinh;

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;

– Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường. 

Các đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường?

Căn cứ Phụ lục 16 Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được miễn đăng ký môi trường ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định đối tượng miễn đăng ký môi trường, bao gồm:

(1) Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

(2) Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động truyền hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

(3) Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

(4) Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có diện tích xây dựng dưới 200 m2.

(5) Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200 m2.

(6) Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

(7) Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

(8) Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.

(9) Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha.

(10) Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

(11) Dự án, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 10.000 m3/ngày đêm.

(12) Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

– Không phát sinh khí thải phải xử lý;

– Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường;

– Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Các đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook