Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2022 (Phần 1)

Nguyên tắc xử lý kỷ luật trong quân đội

Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Các khoản tài trợ có thể được hiểu là một khoản tiền hỗ trợ những người ở thế yếu hơn, những người cần hỗ trợ tài chính để gặp khó khăn trong một số tình huống nhất định.

Có thể hiểu trợ cấp xã hội là khoản tiền hỗ trợ những người thuộc diện an sinh xã hội – những người có hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, nghèo đói… vì một số nguyên nhân dẫn đến việc này. những người không có khả năng kiếm sống tối thiểu cho bản thân và gia đình. Vậy đối tượng nào được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 20/2021/NĐ-CP) quy định về các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội bao gồm:

Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Đối tượng này là trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng.

Nuôi dưỡng được hiểu là việc một người chăm sóc và cung cấp những điều kiện cần thiết nhằm duy trì và phát triển cuộc sống của người khác.

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội khi thuộc thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

Trẻ em dưới 16 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi nhưng chưa có người nhận về làm con nuôi

– Mồ côi cả cha và mẹ;

Đây là trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi bị mất cả cha và mẹ.

– Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

Đây là trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi bị mất cha (hoặc mất mẹ) và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định tại Khoản 1, Điều 68, Bộ Luật dân sự năm 2015, cụ thể:

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

– Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

Đây là trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi mất cha (hoặc mẹ) và người còn lại được đang được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội quy định tại Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Người còn lại đang được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội quy định tại Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP là những đối tượng đang được hỗ trợ, chăm sóc dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước, do vậy, không có khả năng nuôi dưỡng con cái của mình.

Chính vì vậy, trẻ em dưới 16 tuổi mất cha (hoặc mẹ) và người còn lại đang được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội quy định tại Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP là đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

– Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định người chấp hành án là người bị kết án, phải chịu hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành.

Theo đó, người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam là người bị kết án, người phải chịu hình phạt tù theo quyết định của Toà án và đã có quyết định thi hành.

Không chỉ vậy, Khoản 1, Điều 2, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013 quy định vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Việc chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định chi tiết tại Điều 91,92, 93, 94, 95, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013.

Trẻ em dưới 16 tuổi mất cha (hoặc mẹ), người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.

– Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

Đây là trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi có cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định tại Điều 68, Bộ Luật dân sự.

– Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

Đây là trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi có cả cha và mẹ đang được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội quy định tại Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP là đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

– Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

Đây là trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định tại Điều 68, Bộ Luật dân sự năm 2015 và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Điều 24, Nghị định 21/2021/NĐ-CP.

– Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook