Các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội năm 2022 (Phần 1)

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội. Các khoản trợ cấp có thể được hiểu là một khoản tiền hỗ trợ những người ở thế yếu hơn, những người cần hỗ trợ tài chính để gặp khó khăn trong một số tình huống nhất định.

Có thể hiểu trợ cấp xã hội là khoản tiền hỗ trợ các đối tượng thuộc diện an sinh xã hội – những người có hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo, nghèo đói… vì một số nguyên nhân dẫn đến việc này nên những người không thể cung cấp cho bản thân và gia đình của họ.

Trợ giúp xã hội được hiểu là sự trợ giúp của nhà nước và xã hội đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn không thể tự khác phục được. Chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng là một trong những hình thức trợ giúp xã hội.

Căn cứ vào quy định tại Điều 2, Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định cơ sở trợ giúp xã hội gồm cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở).

Các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội

Trong đó, cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.

Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) bao gồm 04 nhóm sau:

Nhóm 1: các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

– Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bao gồm:

Đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 5 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng;

Các đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 5 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

Quy định chi tiết về các đối tượng này, chúng tôi đã trình bày cụ thể trong bài viết đối tượng bảo trợ xã hội thường xuyên hưởng trợ cấp hàng tháng.

– Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;

Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật người cao tuổi năm , người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Chăm sóc người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của người cao tuổi nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ như ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, thông tin, truyền thông và học hỏi từ người cao tuổi. Người có trách nhiệm và có quyền chăm sóc người cao tuổi là con, cháu  và những người khác có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng.

Các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội

– Trẻ em khuyết tật và người khuyết tật  được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ  xã hội theo quy định của Luật về người khuyết tật.

Do đó, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 45, Luật Người khuyết tật năm 2010, Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. Trong đó, người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook