Các điều kiện mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Các điều kiện mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động được quy định trong Giấy phép phải đáp ứng 05 điều kiện.

Các điều kiện mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ bảo hiểm đề nghị bộ tài chính chấp thuận đáp ứng tiêu chuẩn đối với người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ

Người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ bảo hiểm đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

– Tiêu chuẩn chung của người quản lý, điều hành (không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp, trong 03 năm liên tục không bị xử phạt xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm)

– Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm phù hợp với lĩnh vực phụ trách do các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp. Đối với người đứng đầu bộ phận tái bảo hiểm hoặc đầu tư phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về tái bảo hiểm hoặc đầu tư do các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp.

– Có bằng đại học hoặc trên đại học

– Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm

– Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

Người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ phải đạt các tiêu chuẩn này thì doanh nghiệp mới đảm bảo đủ trình độ nhân lực để mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động.

Các điều kiện mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện tương đương với các điều kiện để mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động thì phải thỏa mãn 03 điều kiện tương đương với các điều kiện để mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất không thấp hơn mức vốn pháp định tương ứng với loại hình kinh doanh bảo hiểm

Đối với mỗi loại hình kinh doanh bảo hiểm phải có một mức vốn điều lệ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể là Điều 10 Nghị định số 73/2016 / NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Các công ty và chi nhánh nước ngoài muốn mở rộng nội dung, phạm vi và thời hạn. Các hoạt động của nó đòi hỏi phải có bằng chứng về khả năng tài chính ổn định của công ty. Một trong những yếu tố chứng minh khả năng tài chính của một công ty là vốn chủ sở hữu. Nếu vốn nhỏ hơn vốn điều lệ, công ty có thể sử dụng tính chất, quy mô hiện tại và lịch sử hoạt động trước đây để chi trả hoặc duy trì hoạt động chung của công ty hoặc tính chất, quy mô của công ty đang hoạt động.

Đáp ứng các quy định về biên khả năng thanh toán

Một công ty được coi là có khả năng thanh toán nếu biên khả năng thanh toán của nó cao hơn biên khả năng thanh toán theo luật định. Điều này có nghĩa là các công ty phải duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động của mình. Vấn đề này đã được quy định rõ tại Điều 6

Nghị định số 73/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016. Nếu một công ty không đáp ứng được biên khả năng thanh toán của mình, thì công ty đó không thể thanh toán, thực hiện các giao dịch, duy trì hoạt động và do đó mở rộng về bản chất, quy mô và thời hạn.

Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với tổng số tiền từ 400 triệu đồng trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động

Đây là điều kiện về việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhiều rủi ro thì việc chấp hành quy định của pháp luật là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho bên mua bảo hiểm hoặc các chủ thể khác có liên quan.

Nếu doanh nghiệp có vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng thì tức là việc mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp như vậy có thể gây ra nhiều rủi ro cho những bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp hợp tác khác trong thị trường kinh doanh bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Các điều kiện mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook