Các điều kiện giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Các điều kiện giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài

Các điều kiện giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động mà không trong tình trạng mất khả năng thanh toán (ngược lại với trường hợp phá sản)

Chi nhánh nước ngoài chấm dứt hoạt động là trường hợp chi nhánh nước ngoài tự nguyện chấm dứt hoạt động hoặc do mất khả năng thanh toán, bị rút giấy phép,… (tức có thể tự nguyện hoặc không tự nguyện).

Các điều kiện giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài

Điều kiện thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chấm dứt hoạt động thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Tự nguyện giải thể, chấm dứt hoạt động nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ

Tự nguyện giải thể hoặc hoạt động của công ty bảo hiểm, chi nhánh ở nước ngoài hoặc trung gian bảo hiểm mà không có vấn đề gì về tài chính, khả năng thanh toán, tức là hoạt động kinh doanh bình thường và ổn định liên tục, nhưng vì lý do khác (ví dụ: mục đích vốn nội bộ) xảy ra. Do công ty giải thể, các chi nhánh ở nước ngoài sẽ tự nguyện tạm ngừng hoạt động.

Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, tổ chức trung gian bảo hiểm phải có đơn đề nghị thanh lý công ty, chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh nước ngoài để Bộ Tài chính thẩm tra và chấp thuận.

Hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép mà không đề nghị gia hạn hoặc có đề nghị gia hạn nhưng không được tiếp tục gia hạn

Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm là Giấy phép được cấp khi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Một trong những nội dung quan trọng của Giấy phép thành lập và hoạt động là thời hạn hoạt động của doanh nghiệp. Trước khi hết thời hạn hoạt động, doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài có thể:

– Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn hoạt động

– Lựa chọn không gia hạn (không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn)

Trong trường hợp lựa chọn không gia hạn hoặc gia hạn không thành công (do không đủ các điều kiện để được gia hạn hoạt động) thì doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm phải chấm dứt hoạt động.

Bị thu hồi Giấy phép

Đây là việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Các điều kiện giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài

Mất khả năng thanh toán theo quyết định của Bộ Tài chính (chỉ áp dụng đối với chi nhánh nước ngoài)

Trường hợp này chỉ dành  cho các chi nhánh ở nước ngoài, vì khi công ty bảo hiểm hoặc trung gian bảo hiểm mất khả năng thanh toán thì công ty bảo hiểm hoặc trung gian bảo hiểm mất khả năng thanh toán chứ không phải mất khả năng thanh toán.

Do phá sản theo quyết định của Bộ Tài chính, chi nhánh nước ngoài không thể hoạt động kinh doanh và có nghĩa vụ đối với các công ty khác (bao gồm nhà nước, bên mua bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, công ty nhận tái bảo hiểm). Nếu vậy chi nhánh nước ngoài sẽ không thể tiếp tục hoạt động. , nhân viên, v.v.), vì vậy chi nhánh nước ngoài phải chấm dứt hoạt động

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bị rút Giấy phép, hết thời hạn hoạt động hoặc bị giải thể, phá sản (chỉ áp dụng đối với chi nhánh nước ngoài)

Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam chỉ là  đơn vị trực thuộc của công ty bảo hiểm tài sản nước ngoài. Trường hợp công ty bảo hiểm tài sản và thương vong nước ngoài hủy bỏ giấy phép thành lập và giấy phép kinh doanh, hết thời hạn kinh doanh, giải thể hoặc  phá sản thì chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam  không thể tiếp tục hoạt động do là chi nhánh phụ thuộc của công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động vào tháng Năm. Nó sẽ dẫn đến việc tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Các điều kiện giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook