Các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới

Các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới

Mục lục bài viết

Điều kiện chung

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam đều phải thỏa mãn các điều kiện chung để được cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

Nếu doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không thỏa mãn điều kiện chung này thì không thể xét đến các điều kiện khác.

Theo Khoản 1 Điều 91 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 02 điều kiện chung để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam cần thỏa mãn để cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới:

Có văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cho phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam và xác nhận không vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước ngoài trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Trước khi được cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cho phép hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam thì doanh nghiệp nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đặt trụ sở chính cho phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

Theo đó, một doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ bảo hiểm thì phải được cấp phép ở cả quốc gia nơi doanh nghiệp thành lập và hoạt động cùng quốc gia nơi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, doanh nghiệp này phải đảm bảo các yếu tố tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nơi doanh nghiệp thành lập và hoạt động.

Điều này thể hiện doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh minh bạch, uy tín và có khả năng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới

Có Giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cho phép thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm dự kiến cung cấp qua biên giới tại Việt Nam và chứng minh doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm tính tới thời điểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài phải thành lập theo quy định pháp luật nước ngoài và được cơ quan tại nước thành lập cấp phép kinh doanh bảo hiểm (tương tự với hoạt động cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam), trong đó nêu rõ các nội dung về nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm thực hiện.

Để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới thì nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp đang thực hiện (được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) phải phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp dự kiến cung cấp qua biên giới tại Việt Nam,

Vì nếu doanh nghiệp vốn không được thực hiện một nghiệp vụ bảo hiểm (hợp pháp) thì không thể cung cấp dịch vụ thực hiện nghiệp vụ này qua biên giới (giữa các quốc gia khác nhau).

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm tính từ thời điểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam, tức trong 10 năm trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm (được cấp phép kinh doanh bảo hiểm và còn thời hạn hoạt động), thể hiện doanh nghiệp này đã hoạt động lâu dài, có khả năng tài chính ổn định và có khả năng duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

Điều kiện về năng lực tài chính

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài; tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Năm tài chính được xác định từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

Tổng tài sản tối thiểu là số tài sản tối thiểu mà doanh nghiệp sở hữu, số tài sản này thể hiện một phần năng lực tài chính của doanh nghiệp, khả năng thanh toán cũng như khả năng duy trì hoạt động trong thời gian dài, nhất là đối với lĩnh vực nhiều rủi ro như kinh doanh bảo hiểm.

Các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s hoặc Fitch, “B++” theo A.M.Best, “Baal” theo Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác tại năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Standard & Poor’s, Fitch, A.M.Best, Moody’s là các nhà cung cấp các chỉ số và nguồn dữ liệu xếp hạng tín dụng độc lập, đây cũng là nhà cung cấp uy tín, các dữ liệu xếp hạng tín dụng của các nhà cung cấp này đáng tin cậy và được xác định làm căn cứ đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp tài chính.

Hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liền kề trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liền kề trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới thể hiện khả năng hoạt động kinh doanh sinh lời của doanh nghiệp, chứng minh doanh nghiệp không đang trong tình trạng khó khăn, có khả năng phát triển về mặt tài chính.

Các điều kiện về khả năng xử lý tổn thất

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam tại ngân hàng được cấp Giấy phép tại Việt Nam và có thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng đó cam kết thanh toán trong trường hợp trách nhiệm của các hợp đồng bảo hiểm cung cấp qua biên giới tại Việt Nam vượt quá mức ký quỹ bắt buộc

Ký quỹ ở đây là việc doanh nghiệp gửi một khoản tiền (hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các giấy tờ trị giá được bằng tiền) vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ (nghĩa vụ bảo hiểm). Đối với số tiền ký quỹ này:

– Mục đích sử dụng: Tiền ký quỹ chỉ được sử dụng để đáp ứng các cam kết đối với bên mua bảo hiểm khi doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài mất khả năng thanh toán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Hưởng lãi từ tiền ký quỹ: Tiền ký quỹ được hưởng lãi theo thỏa thuận với ngân hàng nơi ký quỹ.

– Thời điểm có thể chấm dứt ký quỹ: Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được rút toàn bộ tiền ký quỹ khi chấm dứt trách nhiệm đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm cho trách nhiệm cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Theo đó, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam thì phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm cho trách nhiệm cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm như một điều kiện bắt buộc để được hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới, nhằm đảm bảo thực hiện đúng các trách nhiệm của mình đối với bên mua bảo hiểm.

Đồng thời doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cũng phải duy trì việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong thời gian cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới, thông qua việc gia hạn hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới khi hợp đồng bảo hiểm cũ hết hạn.

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải có quy trình giải quyết bồi thường trong đó nêu rõ thủ tục, trình tự xử lý tổn thất và thời hạn trả tiền bồi thường cho bên mua bảo hiểm tại Việt Nam

Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài hoặc đại diện được ủy quyền phải có mặt tại nơi xảy ra tổn thất trong thời hạn bốn mươi tám giờ (48 giờ) kể từ thời điểm nhận được thông báo tổn thất.

Thời hạn giải quyết bồi thường tối đa như sau:

– Nếu không có thỏa thuận, thời hạn giải quyết bồi thường tối đa là 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường của bên mua bảo hiểm.

– Các bên có thể thỏa thuận thời hạn giải quyết bồi thường tối đa khi giao kết hợp đồng bảo hiểm

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook