Các biện pháp tư pháp trong bộ luật hình sự (mới nhất năm 2022)

biện pháp tư pháp

Các biện pháp tư pháp trong bộ luật hình sự (mới nhất năm 2022)

biện pháp tư pháp

Cùng với hệ thống hình phạt, biện pháp tư pháp là hệ thống biện pháp cưỡng chế nhà nước thứ hai được quy định trong luật hình sự nhằm thay thế cho hình phạt trong những trường hợp đặc biệt nhất định hoặc nhằm hỗ trợ làm tăng hiệu quả của hình phạt.

Biện pháp tư pháp là gì?

Các biện pháp tư pháp là các biện pháp hình sự được áp dụng đối với người phạm tội, có tác dụng hỗ trợ hoặc thay thế hình phạt

Cùng với hình phạt, các biện pháp tư pháp thể hiện chính sách hình sự của Nhà nước. Các biện pháp tư pháp mang tính chất hỗ trợ cho hình phạt trong trường hợp cần thiết phải xử lí cơ bản, toàn diện người phạm tội về hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, thể hiện sự công minh của pháp luật đồng thời loại bỏ những điều kiện phạm tội, đảm bảo trật tự, an toàn cho xã hội.

Các biện pháp tư pháp được áp dụng với những người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tập thể, lợi ích chính đáng của công dân trong xã hội không nằm ngoài mục đích giáo dục, cải tạo họ và ngăn ngừa khả năng gây thiệt hại đến các lọi ích ttên trong tương lai.

Nhận thức và áp dụng đúng các biện pháp tư pháp có ý nghĩa quan trọng ttong việc thể hiện chính sách hình sự của Nhà nước trong cuộc sống, đảm bảo cho an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc điểm của biện pháp tư pháp

– Biện pháp tư pháp là biện pháp cưỡng chế về hình sự của Nhà nước ít nghiêm khắc hơn hình phạt.

– Biện pháp tư pháp được áp dụng cho chính cá nhân cụ thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

– Biện pháp tư pháp nhằm hạn chế quyền, tự do của người thực hiện tội phạm

– Được áp dụng đối với tất cả các giai đoạn tố tụng

– Theo nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc công bằng, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của con người.

Biện pháp tư pháp bao gồm những biện pháp nào

Theo quy định tại Điều 46 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017, các biện pháp tư pháp bao gồm:

  • Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội

– Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;

+ là việc thu nộp vật, tiền vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy.

+Các vật dụng bị tịch thu gồm: công cụ, phương tiện phạm tội; Đồ vật và tiền thu được thông qua việc thực hiện các hành vi phạm tội hoặc thông qua việc mua, bán và trao đổi những thứ này; tiền thu lợi bất chính từ việc thực hiện các hành vi phạm tội;

+ Vật nhà nước cấm cất giữ, phân phát như ma tuý, hàng giả, văn hoá phẩm hư hỏng.

+ Vật, tiền bị chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu, tài sản hoặc người quản lý hợp pháp. Đồ vật, tiền bạc là tài sản của người khác chỉ có thể bị tịch thu nếu người phạm tội có lỗi trong việc thực hiện hành vi phạm tội

– Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;

+ Để khôi phục lại tình trạng tài sản như trước khi phạm tội, người gây án phải trả lại tài sản, cho chủ sở hữu hoặc quản trị viên hợp pháp. Nếu làm hư hỏng tài sản này thì phải sửa chữa, nếu không hoàn trả được vì lý do mất mát, thất lạc hoặc không trả lại được thì phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

+ Trong trường hợp gây thiệt hại về tinh thần như gây thiệt hại đến danh dự, nhân phẩm… toà án buộc người phạm tội phải công khai xin lỗi người bị hại và phải bồi thường về vật chất những thiệt hại về tinh thần đã gây ra cho họ.

– Bắt buộc chữa bệnh.

+ áp dụng đối với: Cá nhân thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất ý thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; Người phạm tội, mặc dù bị trừng phạt, nhưng đã mắc bệnh trước khi bị kết án, do đó anh ta mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

Người đang chấp hành án mắc bệnh làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Thời gian phải chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành án phạt tù.
  • Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội

– Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;

-Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;

+ Buộc xin lỗi công khai là biện pháp tư pháp buộc người phạm tội phải chính thức, công khai nhận tội và xin lỗi người bị hại.

Những thiệt hại như Thiệt hại. danh dự, nhân phẩm … tòa buộc người gây án phải xin lỗi công khai người bị hại và bồi thường vật chất.

– Khôi phục lại tình trạng ban đầu;

– Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

+ Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

+ Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

+ Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc được tạm nhập, tái xuất nhưng không tái xuất theo đúng quy định của pháp luật;

Hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm;

+ Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật;

+ Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

+ Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh các biện pháp tư pháp này, Bộ luật Hình sự còn quy định biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người phạm tội dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Điều 96. Việc quy định và áp dụng các biện pháp tư pháp nhằm mục đích giáo dục hoặc để loại bỏ điều kiện phạm tội, ngăn ngừa hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Các biện pháp tư pháp không được quy định cho từng loại tội phạm cụ thể như hình phạt mà nó có thể được áp dụng đồng bộ với hình phạt hoặc áp dụng cùng hình phạt bổ sung, nhưng cũng có thể áp dụng độc lập, không phụ thuộc vào hình phạt.

Người hoặc pháp nhân bị kết án có thể phải chịu một hoặc nhiều các biện pháp tư pháp khác nhau nhưng phải theo đúng thủ tục, trình tự được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Các biện pháp tư pháp trong bộ luật hình sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook