Cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào?

Cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào?

Cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào?

Cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC thì cá nhân cho thuê nhà phải nộp các loại thuế sau đây:

– Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN);

– Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT).

Doanh thu cho thuê nhà bao nhiêu mới phải đóng thuế?

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC thì cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Cá nhân có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Như vậy, cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định pháp luật.

Cách tính thuế đối với cá nhân có hoạt động cho thuê nhà năm 2023

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân có hoạt động cho thuê nhà là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Số thuế GTGT phải nộp và số thuế TNCN phải nộp được tính theo công thức sau đây:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Cá nhân kinh doanh cho thuê nhà cần lưu ý thêm các vấn đề sau đây:

– Cá nhân cho thuê nhà khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (từng lần phát sinh kỳ thanh toán được xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc khai thuế theo năm dương lịch.

Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

– Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê nhà và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

– Trường hợp bên thuê nhà trả tiền trước cho nhiều năm thì cá nhân cho thuê nhà khai thuế, nộp thuế một lần đối với toàn bộ doanh thu trả trước. Số thuế phải nộp một lần là tổng số thuế phải nộp của từng năm dương lịch theo quy định.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê nhà dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế cho kỳ tính thuế có sự thay đổi.

Bên thuê nhà có thể đóng thuế thu nhập cá nhân thay bên cho thuê?

Căn cứ theo quy định trên thì bên cho thuê nhà là cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở lên thì thuộc trường hợp phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, giữa bên cho thuê và bên thuê có thể thỏa thuận trong hợp đồng thuê rằng bên thuê sẽ trả thay tiền thuế này cho bên cho thuê. Nếu hợp đồng hiện nay chỉ qui định bên thuê nộp thuế TNDN thay bên cho thuê, hai bên có thể ký một phụ lục hợp đồng về việc bên thuê sẽ nộp thuế TNCN thay bên cho thuê hoặc thỏa thuận lại về giá thuê nhà bao gồm cả thuế TNCN của bên cho thuê, và sau đó bên cho thuê tự nộp thuế TNCN của mình. 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook