Buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định Luật thương mại 2005

buoc-thuc-hien-dung-hop-dong

Buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định Luật thương mại 2005

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là một trong các chế tài của luật thương mại 2005. Bài viết sau đấy Luật Nam Sơn sẽ làm rõ quy định pháp luật về Buộc thực hiện đúng hợp đồng

buoc-thuc-hien-dung-hop-dong

Khái niệm buộc thực hiện đúng hợp đồng:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 297 Luật thương mại 2005 quy định: “Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.”

Thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Theo quy định của luật thương mại 2005, buộc thực hiện đúng hợp đồng được thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Khắc phục vi phạm để hợp đồng được thực hiện đúng theo thỏa thuận
  • Bước 2: Được tiến hành trong trường hợp bước 1 không thể thực hiện được, đó là thay thế hàng hóa, dịch vụ đã thỏa thuận bằng hàng hóa, dịch vụ khác chủng loại hay trả bằng tiền.

Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Căn cứ để áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng là có hành vi vi phạm hợp đồng và có lỗi của bên vi phạm. Theo đó, cơ sở để phát sinh chế tài này một trong các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các cam kết trong hợp đồng như: không giao hàng,  giao thiếu hàng,  giao hàng không đúng chủng loại, chất lượng…. Bên có quyền lợi bị vi phạm sẽ có quyền buộc bên còn lại thực hiện đúng hợp đồng nếu sự vi phạm cam kết là do lỗi của bên vi phạm. Luật thương mại năm 2005 cho phép các bên kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng hoặc từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng. Như vậy, trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, địch họa….), hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung hợp đồng không bị coi là có lỗi. Vì vậy, bên bị vi phạm không có quyền buộc bên vi phạm phải thực hiện đúng hợp đồng. Ngay cả khi hết thời gian thực hiện hợp đồng được tính thêm khi có bất khả kháng, bên bị vi phạm cũng không thể áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và không bên nào được đòi bên kia bồi thường thiệt hại.

Để hợp đồng được thực hiện đúng các cam kết đã thỏa thuận, bên bị vi phạm có các lựa chọn sau: yêu cầu bên bị vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc là lựa chọn các biện pháp khác. Biểu hiện cụ thể của chế tài này là bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện như tự sửa chữa khuyết tật của hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ, mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của người khác theo đúng loại hàng hóa, dịch vụ ghi trong hợp đồng và mọi tổn thất phát sinh bên vi phạm sẽ phải chịu. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng hóa khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định Luật thương mại 2005. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook