Nội dung chi bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài năm 2023

Nội dung chi bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài năm 2023

Nội dung chi bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài năm 2023

Nguồn kinh phí bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí? Nội dung chi bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Nội dung chi bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài năm 2023

Nguồn kinh phí bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí

Nguồn ngân sách nhà nước, gồm:

a) Dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng;

b) Dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề hàng năm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

c) Dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách.

Nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương cử cán bộ đi học.

Nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

(Điều 2 Thông tư 42/2023/TT-BTC)

Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ quan; tổ chức; đơn vị; cá nhân được giao quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quy định tại Thông tư này phải thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, quy định tại Thông tư này và quy định về quản lý tài chính của cơ quan Đảng (nếu có); không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực cho các nội dung chi đã và đang được ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ; loại hình bồi dưỡng; chủ đề, nội dung nghiên cứu; nước đến; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Kết luận số 39-KL/TW, các quy chế và văn bản hướng dẫn do Ban Chỉ đạo ban hành, các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ được cử đi bồi dưỡng chỉ được hưởng 01 (một) chính sách đối với 01 (một) loại hình đào tạo theo quy định tại Thông tư này; không được hưởng nhiều chính sách cho cùng 01 (một) loại hình đào tạo đang được quy định tại các văn bản khác.

Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ quan; tổ chức; đơn vị; địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí; đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện bồi dưỡng theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu theo nhiệm vụ được giao.

(Điều 3 Thông tư 42/2023/TT-BTC)

Nội dung chi bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài

Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi cho cá nhân

a) Sinh hoạt phí tại nước ngoài bao gồm tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, chi phí đi lại hàng ngày và đồ dùng học tập. Sinh hoạt phí được cấp theo thời gian học tập thực tế ở nước ngoài (từ ngày nhập học đến ngày kết thúc khóa học nhưng không vượt quá thời gian ghi trong quyết định cử đi đào tạo của Ban Chỉ đạo). Trường hợp vượt quá thời gian quy định do Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc thanh toán sinh hoạt phí cho người học được cấp một lần, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên cứu của người học;

b) Lệ phí cấp hộ chiếu; lệ phí thị thực; bảo hiểm y tế; chi phí khám sức khỏe (nếu có yêu cầu của nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền công tác phí trong nước (trường hợp phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày);

c) Tiền vé máy bay (một lượt về từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt về từ nơi học tập về Việt Nam) trong toàn bộ thời gian đào tạo, bồi dưỡng; trừ trường hợp được phía bạn đài thọ;

d) Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).

Các khoản chi chung cho cả đoàn: Tiền thuê phương tiện trong trường hợp phải quá cảnh (theo hành trình đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt); Công hàm; tiền cước hành lý và tài liệu mang theo phục vụ cho khóa bồi dưỡng; tiền điện thoại; tiền mua quà tặng đối ngoại (đối với đoàn có trưởng đoàn cấp thứ trưởng và tương đương trở lên).

Các khoản chi quy định tại khoản 1, khoản 2 (trừ lệ phí cấp hộ chiếu, chi phí khám sức khỏe, tiền công tác phí trong nước) và khoản 3 Điều này được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW). Các khoản chi còn lại quy định tại Điều này do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả.

(Điều 7 Thông tư 42/2023/TT-BTC)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Nội dung chi bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài năm 2023 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook