Khi nào doanh nghiệp phải bố trí người phụ trách bảo vệ môi trường?

Khi nào doanh nghiệp phải bố trí người phụ trách bảo vệ môi trường?

Khi nào doanh nghiệp phải bố trí người phụ trách bảo vệ môi trường? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Khi nào doanh nghiệp phải bố trí người phụ trách bảo vệ môi trường?

Khi nào doanh nghiệp phải bố trí người phụ trách bảo vệ môi trường?

Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 được chứng nhận.

Dẫn chiếu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường và đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ gồm dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả thải lớn ra môi trường phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường.

Không bố trí người phụ trách bảo vệ môi trường, doanh nghiệp bị phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 và điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định:

“Điều 6. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Điều 15. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề

4. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường theo quy định; không ban hành quy chế bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phù hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; không phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo quy định;

…”

Như vậy, dựa theo quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp không bố trí người phụ trách bảo vệ môi trường thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Lưu lượng xả nước thải được tính như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP căn cứ tính lưu lượng xả nước thải như sau:

“Điều 97. Quan trắc nước thải

1. Mức lưu lượng xả nước thải được tính theo tổng công suất thiết kế của tất cả các công trình, thiết bị xả nước thải ra môi trường ghi trong giấy phép môi trường và được quy định như sau:

a) Mức lưu lượng xả nước thải trung bình của dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ); mức lưu lượng xả nước thải lớn từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên.

b) Mức lưu lượng xả nước thải lớn của dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ); mức lưu lượng xả nước thải rất lớn từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên.

…”

Như vậy lưu lượng xả nước thải được tính theo tổng công suất thiết kế của tất cả các công trình, thiết bị xả nước thải ra môi trường ghi trong giấy phép môi trường.

Ví dụ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty ông A có hệ thống xả thải công suất tối đa 500 m3/ngày đêm, tuy nhiên thực tế chỉ xả thải khoảng 200-300 m3/ngày đêm thì lưu lượng nước xả thải của công ty ông A là 500 m3/ngày đêm.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Khi nào doanh nghiệp phải bố trí người phụ trách bảo vệ môi trường? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook